ulotkazdrowia.pl

ulotkazdrowia.pl – zdrowie, uroda, moda

Zdrowie

Jak prowadzić rehabilitację seniora z chorobą Parkinsona?

Choroba Parkinsona diagnozowana jest najczęściej u osób starszych. Dochodzi w niej do stopniowego pogarszania się zdrowia, co sygnalizowane jest między innymi przez drgania, zaburzenia postawy, powolne ruchy czy sztywność mięśni. W chorobie Parkinsona używane są obecnie różne leki, natomiast nie można zapominać o tym, że w jej leczeniu duże znaczenie ma też rehabilitacja. Co warto wiedzieć na jej temat?

Dlaczego rehabilitacja w chorobie Parkinsona jest tak ważna?

W chorobie Parkinsona dochodzi do postępującego zwyrodnienia ośrodkowego układu nerwowego. Pojawiają się wtedy zróżnicowane objawy, które najczęściej widoczne są w postaci zmian w poruszaniu się osoby chorej. Zaawansowana dolegliwość może również całkowicie przykuć chorego do łóżka.

Aby zredukować ryzyko szybkiego postępowania dolegliwości zalecane jest stosowanie leków. Również rekomendowana jest rehabilitacja w chorobie Parkinsona, ponieważ dzięki niej osoba chora może na dłużej pozostać sprawna i mniej zależna od innych osób.

Wobec tego osoba z chorobą Parkinsona może wtedy łatwiej wykonywać codzienne czynności, utrzymywać prawidłową postawę, równowagę, co też zmniejsza ryzyko upadków.

Ponadto rehabilitacja w chorobie Parkinsona pozwala pacjentom na poprawę ogólnego stanu zdrowia, między innymi wspomaga pracę serca, układu pokarmowego, a także pozytywnie wpływa na psychikę.

Jakie metody rehabilitacji stosowane są w chorobie Parkinsona?

Rehabilitacja w chorobie Parkinsona może być prowadzona różnymi metodami, co jest powiązane również z jej stopniem zaawansowania.

Najczęściej w chorobie Parkinsona prowadzi się poniższe rodzaje działań rehabilitacyjnych:

Kinezyterapia

Jest to rodzaj terapii polegającej na aktywności fizycznej. Może ona polegać na prowadzeniu zaleconych ćwiczeń, także z użyciem różnych akcesoriów. 

W chorobie Parkinsona bardzo duże znaczenie mają ćwiczenia skoncentrowane na utrzymywaniu równowagi oraz wspomagające koordynację. Dodatkowo zaleca się również prowadzenie ćwiczeń skupionych na zdolnościach manualnych rąk. Dzięki temu osoba chora może wtedy łatwiej wykonywać samodzielnie różne czynności.

Masaże

Jako rehabilitacja w chorobie Parkinsona bardzo dobrze sprawdzają się również masaże. Prowadzone są wtedy zarówno masaże klasyczne, jak i inne typy masażów, na przykład leczniczy masaż segmentarny.

Regularne prowadzenie masażów wspomaga pracę układu ruchu i dzięki temu osoba chora, nawet w bardziej zaawansowanych stadiach, może czuć się wtedy bardziej komfortowo.

Kąpiele lecznicze

Osobom z chorobą Parkinsona często zaleca się korzystanie z kąpieli leczniczych, na przykład z kąpieli solankowych oraz innych kąpieli dostępnych w miejscowościach uzdrowiskowych.

Kąpiele lecznicze mają szerokie zastosowanie i pozwalają one na ogólne wsparcie dla zdrowia, a przy tym zapewniają większy relaks.

Zabiegi z użyciem pola elektromagnetycznego

Tego typu zabiegi rehabilitacyjne u osób z chorobą Parkinsona również mogą dać dobre rezultaty. Wspomagają one prace mięśni i umożliwiają utrzymanie sprawności na dłuższy czas.

Należy pamiętać o tym, że najlepsza rehabilitacja w chorobie Parkinsona to taka, która prowadzona będzie regularnie, dlatego zaleca się korzystanie z zaleconych zabiegów we wskazanej częstotliwości.

Rehabilitacja w chorobie Parkinsona – gdzie jest dostępna?

Obecnie rehabilitacja w chorobie Parkinsona jest realizowana w wielu placówkach. Można skorzystać z niej w placówkach rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ, ale również tych prywatnych.

Warto też wskazać, że dostępne są turnusy rehabilitacyjne przeznaczone dla osób z chorobą Parkinsona.

Artykuł sponsorowany